Hệ thống Quản lý Nhà thuốc Chuẩn GPP

Tải bản dùng thử

Mô tả Chức năng (có hình ảnh) Mô tả Chức năng Thư ngỏ

Thông tin cập nhật trên facebookCHỨC NĂNG STANDARD PRO
1. QUẢN LÝ THUỐC / VẬT TƯ    
1.1 Quản lý Phân loại : Tên , hạn dùng, VAT, loại biệt dược/vật tư
1.2 Quản lý Đơn vị đa cấp: Hệ số quy đổi, đơn vị con
1.3 Quản lý Vị trí kho
1.4 Quản lý Hoạt chất
1.5 Quản lý Biệt dược, vật tư: Loại, đơn vị, xuất xứ, nhà sản xuất, hình ảnh,
vị trí lưu kho, hoạt chất (loại biệt dược)
2. QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐỐI TÁC
2.1 Quản lý Khách hàng: Thông tin cá nhân, công ty, loại giá áp dụng
2.2 Quản lý Nhà cung cấp: Thông tin cá nhân, công ty
2.3 Quản lý Bác sĩ, dược sỹ: Thông tin cá nhân, công ty (cơ quan)
3. NGHIỆP VỤ
3.1 Nhập hàng:  Số đơn hàng, nhà cung cấp, lý do, Chiết khấu, Trả, nợ…
Sản phẩm, Đơn giá, số lượng, số lô, VAT%....
3.2 Bán hàng: Số đơn hàng, lý do xuất, loại giá áp dụng, bác sĩ kê đơn, bệnh,
chi phí bán, người xuất, thuốc/vật tư, đơn vị, số lượng, hướng dẫn sử dụng, in hóa đơn, VAT, chiết khấu, trả, nợ.
Tính tiền hoàn lại cho khách 
3.3. Báo giá: Số đơn hàng, loại giá áp dụng, chi phí bán nếu có, thuốc/vật tư
, đơn vị, số lượng, VAT, Chiết khấu, in Báo giá
 
4. QUẢN LÝ KHO
4. 1 Tổng lượng kho, Số hàng tồn theo lô, theo sản phẩm
4.2 Báo cáo thất thoát, Tổng lượng thất thoát
4.3 Quản lý giá: Giá đại lý (sỉ) và giá lẻ
5. THỐNG KÊ/BÁO CÁO
5.1 Thống kê sản phẩm bán chạy
5.2 Phân tích lợi nhuận, doanh thu bán hàng: Lợi nhuận, thất thoát, chi phí,
 lợi nhuận theo tháng, tỷ suất lợi nhuật hoạt động kinh doanh
 
5.3 Cảnh báo sản phẩm sắp hết hạn dùng, số lượng còn ít
6. Hoạt động bán hàng
6.1 Công nợ: Nợ nhà cung cấp, khách hàng nợ  
6.2 Trả nợ, thu nợ: Trả nợ cho nhà cung cấp, thu nợ từ khách hàng  
6.3 Tính tiền, thu tiền từ nhân viên bán hàng.
7. Dữ liệu
7.1 Sao lưu và phục hồi dữ liệu
7.2 Tự động sao lưu và phục hồi dữ liệu sau một thời gian định trước  
8. Quản lý nhân sự, người dùng và phân quyền
8.1 Thông tin nhân sự
8.2 Thông tin phòng ban
8.3 Thông tin chức vụ
8.4 Thông tin người dùng: Tên đăng nhập, mật khẩu
8.5 Phân quyền nhóm người dùng, mỗi nhóm được phân quyền chặt chẽ
trên các đối tượng dữ liệu
9. Tiện ích khác
9.1 Thông tin cơ sở dữ liệu, mật khẩu được mã hóa và bảo mật tối đa
9.2 Khi bán hàng, chỉ cần chọn sản phẩm: Các đơn vị liên quan
sẽ liệt kê tương ứng
9.3 Khi bán hàng, chỉ cần chọn loại giá, sản phẩm và đơn vị, hệ thống sẽ hiển
 thị giá tương ứng trong bảng giá hoặc giá bán gần nhất
9.4 Nhân viên bán hàng sẽ không được sửa đổi đơn hàng ( có tùy chọn )
9.5 Nhân viên bán hàng sẽ không được sửa đổi đơn hàng của người khác
9.6 Có tùy chọn cho chiết khấu trước thuế và sau thuế
9.7 Có chức năng tính tiền hoàn lại (thòi lại) cho khách hàng
9.8 Có chức năng thêm dữ liệu tức thì từ các combobox
9.9 Có chức năng đổi hình nền ứng dụng  
9.10 Hệ thống cảnh báo khi giá bán thâp hơn giá mua
9.11 Hệ thống cảnh báo khi lượng hàng bán lớn hơn lượng còn trong kho

 

Liên hệ với chúng tôi bằng email, điện thoại hoặc điền vào form liên hệ để được bản PRO dùng thử 30 ngày hoặc bản Miễn phí vĩnh viễn.

Hỗ trợ nhập liệu ban đầu, tư vấn quy trình sử dụng

Hoạt động theo mô hình Client-Server. Có thể chạy nhiều máy bán hàng trong cùng một cửa hàng. 
  Server
(Máy đầu tiên)
Client
(Kể từ máy thứ 2)
Standard 3.500.000đ 2.500.000đ
Pro 5.500.000đ 4.500.000đ

Hình ảnh:Phân loại sản phẩm